Uab steigimo aktas pdf

Pasirupinsime visu imones steigimo procesu nuo imones pavadinimo rezervavimo. Jame nurodoma steigejas, steigiamos bendroves pavadinimas ir buveine. Tai reiskia, kad imones akcininkai savo asmeniniu turtu neatsako uz uab nevykdomas ar neivykdytas prievoles bei isipareigojimus. Imones steigimas, imones pardavimas, imones pirkimas, parduoda imone. Ab ir uab kaupiamoji saskaita, atidaryta steigiant siu.

Imoniu steigimas profesionalus ivairiu teisiniu formu juridiniu asmenu steigimas. Jei uab steigejai busimieji bendroves akcininkai yra keli, sudaroma uab steigimo sutartis, o jei steigejas vienas parengiamas uab steigimo aktas. Imone privalo tureti pavadinima, kuris atitinka istatymu reikalavimus, bei ji iregistruoti juridiniu asmenu registre jar. Uzdarosios akcines bendroves steigimo aktas uab steigimo akto pavyzdys. Bendroves steigimo akto turiniui taikomi bendroves steigimo sutarciai sio straipsnio 2 dalyje, isskyrus 10 ir 11 punktus, nustatyti reikalavimai. Privalomi imones steigimo dokumentai yra steigimo sutartis, kurioje numatomos imones steigimo salygos jei steigia vienas asmuo reikalingas steigimo aktas, busimos imones istatai, kuriuose apibreziami imones veiklos tikslai, valdymo organai, ju kompetencija ir.

Uab istatai yra dokumentas, kuriuo bendrove vadovaujasi savo veikloje. Pavyzdine, patvirtinta lietuvos respublikos ukio ministerijos uzdarosios akcines bendroves steigimo akto forma. O jeigu tuo tarpu yra keletas steigeju, tada renkiama steigimo sutartis. Norite negaisdami laiko nusipirkti pilnai paruosta darbui uab skaitykite skyriuje uab pardavimas arba uzsakykite papildoma informacija. Gerbiami klientai, primename, kad individualiaja imone, uzdaraja akcine bendrove, asociacija, mazaja bendrija, viesaja istaiga ar labdaros ir paramos fonda galite isteigti elektroniniu budu, naudojantis registru centro savitarna. Pavyzdiniai imones uab steigimo dokumentai, bendrove steigiant vienam steigejui. Tiek uab, tiek ir mb steigimo dokumentai yra pristatomi notarui. Delfi vadovaudamasi lietuvos respublikos vyriausybes 2009 m. Formuojant didesni nei 43443 eur istatini kapitala, uz akcijas galima apmoketi ir nepiniginiais inasais tai gali buti automobiliai, kompiuterine technika ir kitas turtas, taciau nepiniginiai inasai turi buti ivertinti nepriklausomu turto vertintoju.

Uab steigimas istatinis kapitalas ir akcininkai uab istatinis kapitalas yra ne maziau kaip 2500 euru. Dokumentu pavyzdziai, sablonai, blankai, formos, pvz. Steigejai gali pateikti juridiniu asmenu registro tvarkytojui prasyma del. Rezervavus pavadinima, sudaroma uab steigimo sutartis, jei steigejai busimieji akcininkai yra keli. Pavyzdiniai uzdarosios akcines bendroves steigimo dokumentai, kai sia bendrove steigia du ar daugiau steigeju. Jie gali buti tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys, o igydami akciju tampa bendroves akcininkais. Uab ir imoniu steigimas paslaugos per 3 darbo dienas. Uab steigimo dokumentu pavyzdziai kai sia bendrove steigia du ar daugiau steigeju, kai steigia vienas asmuo. Nauja uab dabar tik 399 2 60 suformuotas istatinis kapitalas, saskaita banke, be skolu ar isipareigojimu. Kai bendrove steigia vienas steigejas, sudaromas bendroves steigimo aktas steigejai gali pateikti juridiniu asmenu registro tvarkytojui prasyma forma jar5. Uab pavadinimas steigimo aktas vieta, data vardas, pavard e, asmens tapatyb es dokumento pavadinimas, numeris, asmens kodas, gyvenantis adresu adresas. Siuo aktu steigiama uzdaroji akcine bendrove nauja toliau tekste bendrove. Placiau sutinku su visais slapukais sutinku tik su slapukais, kurie yra butini siai svetainei, o su kitais slapukais nesutinku. Turi buti sudaryta steigimo sutartis, jeigu uab steigia keli asmenys, arba steigimo aktas, jei uab steigia vienas asmuo.

Pavyzdiniai steigimo dokumentai ekonomikos ir inovaciju ministerija. Jeigu individuali imone toliau ii yra neribotos civilines atsakomybes juridinis asmuo ir kreditoriu reikalavimams patenkinti neuztekus individualios imones turto, isieskojimas gali buti nukreipiamas i individualios imones savininko asmenini turta, tai uzdaroji akcine bendrove toliau uab yra ribotos civilines atsakomybes juridinis asmuo, o. Esant vienam steigejui, pasirasomas steigimo aktas, jei bendrove steigia daugiau nei vienas asmuo, pasirasoma steigimo sutartis detaliau sie bendroves steigimo dokumentai aptariami zemiau tekste. Veliau reikia parengti istatus, kuriuose turi buti nurodyta. Uab yra ribotos civilines atsakomybes privatus juridinis asmuo. Akte nurodoma buveine, atstovas ir kita informacija. Ub ir ab steigimo budai, kapitalas, steigimo dokumentai. Uab pavadinime turi buti jos teisine forma nusakantys zodziai uzdara akcine bendrove arba siu zodziu santrumpa uab. Steigiamos bendroves istatus turi pasirasyti visi steigejai arba ju igalioti asmenys. Jeigu steigejas yra vienas, tuomet pasirasomi uab steigimo dokumentai vadinasi steigimo aktu.

Pavyzdiniai steigimo dokumentai uzdarosios akcines. Uzdarosios akcines bendroves uab steigimas kurimas. Steigejas, steigiamos bendroves pavadinimas ir buveine, steigiamos bendroves atstovas, jo teises ir pareigos, bendroves istatinis kapitalas, akcijos nominali verte, emisijos kaina, akciju skaicius, bendroves akciju apmokejimo tvarka ir terminai, akciju suteikiamos teises, bendroves vadovas, bendroves steigimo islaidu kompensavimas. Dazniausiai verslo planas rengiamas siekiant gauti paskola verslo pletrai ar.

Pavyzdiniai steigimo dokumentai finita verslas lengvai. Naujos uab steigimo darbu kaina nuo 99 eur naujos mb steigimo darbu kaina nuo 50 eur. Kai steigia vienas steigejas pasiraso uab steigimo akta. Individuali imone ii, uzdaroji akcine bendrove uab, mazoji bendrija mb ir viesoji istaiga vsi gali buti steigiamos elektroniniu budu, naudojant pavyzdines. Rekreacines zuvininkystes paslaugu teikejo verslas ir jo organizavimas. Pavyzdiniai steigimo dokumentai ekonomikos ir inovaciju.

Steigejas, steigiamos bendroves pavadinimas ir buveine, steigiamos bendroves atstovas, jo teises ir pareigos, bendroves istatinis kapitalas. Pavyzdiniai uab istatai vienas steigejas uab steigimo akto ir uab istatu pavyzdiniu formu pildymo rekomendacijos. Steigimo dokumentus turi pasirasyti steigejai, arba steigeju igalioti asmenys. Steigiant uab internetu, butina salyga yra akcininku elektroninis parasas. Pavyzdiniai uzdarosios akcines bendroves steigimo dokumentai, kai sia bendrove steigia vienas steigejas. Steigimo dokumento surasymas steigimo aktas kai steigejas vienas, steigimo sutartis kai steigeju daugiau nei vienas. Atvykes i uab royal accounting biura vilniuje akciju pirkejas. Verslo steigimo proceduros suzinokite, kokius zingsnius turite atlikti norint isteigti ivairius juridinius ir fizinius asmenis. Pasirasomi uab steigimo dokumentai vadinsis steigimo aktu, kai steigejas yra vienas fizinis arba juridinis asmuo. Steigimo sutartis pasirasoma tada, kai steigeju yra daugiau nei vienas. Kai zinomas tikslus pavadinimas, uab steigejai pasiraso uab steigimo sutarti. Pavyzdiniai imones uab steigimo dokumentai, bendrove steigiant keletui steigeju pavyzdine uab steigimo. Galima isskirti atsizvelgiant i populiariausias ukiniu bendroviu formas individualias imones ir uzdarasias akcines bendroves, kokie dokumentai reikalinga steigiant uab ir. Uab steigimo aktas per notara paprastai uztrunka kiek ilgiau nei per interneta ir yra brangesnis del notaro mokesciu.

Noredami isteigti uab arba kitos teisines formos ii individuali imone, vsi viesoji istaiga imone, issirinkite viena is finita steigimo paslaugu paketu. Kai banko saskaitoje yra suformuotas istatinis kapitalas bankas israso pazyma. Uzpildyta steigimo akta ar sutarti yra tikslinga suderinti su notaru biuru, kuriame bus tvirtinami bendroves steigimo dokumentai. Jei steigejas fizinis asmuo igaliojamas turi buti patvirtintas notaro. Nepamirsk palaikyti didziausios dokumentu sablonu duomenu bazes lietuvoje.

Uab steigimo aktas sablonas forma pavyzdys esablonai. Taigi jeigu imone steigia vienas, tuomet yra pasirasomas specialus steigimo aktas. Tuo tarpu, kai steigeju yra daugiau negu vienas bus pasirasoma steigimo sutartis. Papildomai parengiami ir tokie dokumentai, kaip steigejo sprendimas jei steigejas yra vienas arba steigeju. Siuo atveju reikia sugalvoti pavadinima, pateikti visus imones steigimui reikiamus duomenis bei suformuoti uab istatini kapitala. Alternatyva ilgokai trunkanciam bendroves steigimo procesui yra jau isteigtos naujos imones akciju pirkimaspardavimas. Minimalus istatinis kapitalas uab uzdarajai akcinei bendrovei yra 10. Jis turi buti suformuotas akcininku piniginiais inasais. Sia pazyma su visais steigimo dokumentais butina pristatyti notarui. Galima steigti ir elektroniniu budu, taciau butinas elektroninis parasas.

596 1106 395 419 1517 758 550 662 888 1008 606 1553 818 1251 1299 365 178 920 278 1469 383 804 153 967 554 735 957 307 944 943 114 1320 1268 508 45 433 1195 730 556 809 789 931 967 473 1453 1483 1003 649 1480 1428 197